آکادمی سلطنتی بریتانیا برپایی نمایشگاه جدیدی با عنوان هنر بیزانس را اعلام کرده

 است. در این نمایشگاه، قطعاتی به نمایش در خواهد آمد که تا کنون در هیچ موزه ای به نمایش در نیامده اند. پروفسور رابین کورمک از متصدیان این نمایشگاه می گوید "این نشاندهنده آغاز اروپا است، اروپا اینگونه شکل گرفت."

این جام ابتدای قرن بیستم پیدا شد و از آن به عنوان جام مقدس یاد شد. جام مقدس، جامی است که عیسی مسیح، درشام آخر از آن استفاده کرد. پروفسور کورمک می گوید که ابتدا گمان می رفت، ظرف اصلی، واقعا جام مقدس است و تزئینات کناری آن بعدها اضافه شده اما آزمایش ها نشان داد که این جام متعلق به قرن ششم میلادی است.

این ظرف سینی مانند در قرن ششم میلادی در قسطنطنیه ساخته شده(استانبول فعلی) و در مراسم کلیسای ارتودکس از آن استفاده می شد.

این کتاب مذهبی (بخشی از مزامیر داوود) در دوره ای منتشر شد که استفاده از تصاویر مذهبی ممنوع اعلام شده بود. در این صفحه از کتاب، مردی در حال ماله کشیدن بر روی تصویر عیسی است. پروفسور کورمک می گوید پیام این است که تصویرگران عیسی به بدی افرادی هستند که او را به صلیب کشاندند.

شمایل میکائیل، فرشته که از شیشه و لعاب ساخته شده در وضعیت خوبی به سر می برد. این شمایل حدودا در سال 1200 میلادی برای امپراتور وقت امپراتوری روم شرقی ساخته شد اما از کاخ بیزانس توسط صلیبیون روم غربی به سرقت رفت.

این تصویر به صلیب کشیدن عیسی مسیح مربوط به قرن سیزدهم میلادی و کار ایتالیا است. پروفسور کورمک می گوید که این اثر نشان می دهد که هنر رنسانس، رد هنر بیزانس نیست بلکه ادامه آن است.

این کاشی که تصویر استپانوس مقدس است، در کلیسای جامع میکائیل مقدس کی یف اوکراین نگه داری می شد اما استالین آن را در سال های دهه 30 میلادی تخریب کرد. نمایشگاه هنر بیزانس، اولین نمایشگاه از این دست است که ظرف مدت 50 سال گذشته در بریتانیا برگزار می شود. نمایشگاه اکتبر امسال افتتاح می شود.

منبع: بی بی سی