دریافت متن قابل چاپ

 

 

 

 

 

آئین‌نامه اجرایی

 

قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

 

«مصوب بهمن‌ماه 1375»

 

  شماره: 123379/ت 17496 هـ

 

تاریخ: 28/11/1375بسمه‌تعالی

 

جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب هیأت وزیران وزارت مسکن و شهرسازی

 

هیأت وزیران در جلسه مورخ 17/11/1375 بنا به پیشنهاد شماره 15079/100 مورخ 28/9/1375 وزارت مسکن و شهرسازی و به استناد ماده (42) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ـ مصوب 1374 ـ آئین‌نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود.