فهرست مندرجات مجله اثر


 

سال اول              شماره 1           1359

 


بنام پروردگار هستی آفرین      محمد کریم پیرنیا 2

مسجد جامع اردستان             باقرآیت اله زاده شیرازی 5

تطور مساجد روستایی در اصفهان  کرامت اله افسر  52

تعمیرات نقاشی                 حسین آقاجانی  79

هنر معماری ایران در دوره تیموریان           یعقوب دانشدوست                              91

مسجد جامع قائن                بقراط نادری   103

شیوه خراسانی                  شهین لطفی زاده  108

گوهر­هایی که خاک شدند                        123

 

 

 

 


سال اول             شماره 2 ، 3 و4           1359

 

 


سیاست شهرسازی و موجودیت شهرهای ما              1

بهسازی محلات فرسوده شهر تهران (بازار- عودلاجان)     3

ساماندهی بازار               گروه بررسی بازار  7

بهسازی محله عودلاجان                           55

دیوار دفاعی گرگان            م.ی.کیانی باهمکاری  م.مهریار  102

تطور مساجد روستایی در اصفهان ماکسیم سیرو     140

تعمیرات نقاشی                حسین آقاجانی    160

قلعه شمیران                   بقراط نادری     176

اخبار سازمان                                185

رد جایزه                                    190

شوادان شبستان              مصطفی ربوبی- فرنگیس رحیمیه  192

شهر بسطام و مجموعه تاریخی آن  محمد علی مخلصی    209

سمینار باستانشناسی در راستای انقلاب              246


سال دوم             شماره 5           1360

 

 


پیش گفتار              مهندس باقر آیت اله زاده شیرازی

مقدمه مولف             م.ی. کیانی          

بنای سلجوقی رباط شرف   مهندس یعقوب دانشدوست 1

ظرف لاکی رباط شرف       م.ی. کیانی           40

فرمان­های رباط شرف      ایرج افشار           54

سفالینه­های رباط شرف    دکتر گزا فهرواری      65

ظروف فلزی رباط شرف     دکتر گزا فهرواری- م.ی. کیانی 73

اشیاء دیگر مکشوفه      م.ی. کیانی           107

خلاصه انگلیسی مطالب                            

 

 

 

 


سال سوم             شماره 6 (وﯾﮋه)           1360

 

 


هندسه در معماری ایران  زهره بزرگمهری        1

 

 

 


سال سوم         شماره 7 ، 8 و 9         1361

 

 


مقدمه­ای بر مسئله بناهای تاریخی و زلزله در ایران    2

گذری به کرمان پس از زلزله سیرج و گلباف      سعیدی، هاشمی و شیرازی                 5

بناهای تاریخی و زلزله تبریز                  چارلز ملویل ترجمه:باقر شیرازی       16

زلزله در تاریخ نیشابور چارلز ملویل ترجمه: ترکاندخت ثقه الاسلامی و باقر شیرازی                              49

نسخه خطی درباره معماری عصر صفویه در موزه بریتانیا    م.ی. کیانی    74

بررسی عوامل معماری محوطه باستانی تپه هگمتانه   محمد مهریار  76

بحثی کوتاه بر روش بیماری­شناسی بناها             116

محافظت از سنگهای باستانی و خشت خام در ایران  119

اکتشاف گچی که در آت مقاوم است               محمود خسرو شاهیان                       141

تحلیلی بر چگونگی عملکرد و تعمیرات در نائین    احمد قریشی 142

حسینیه زندوان برپا شد  گزارش دفتر سازمان ملی حفاظت آثار باستانی                      

                                            155   

نقاشی­های رنگ روغنی با لایه تدارکی قرمز       حسین آقاجانی 165

بررسی منابع تاریخی در مورد بنای تالار تیموری اصفهان  مریم باباشاهی               187

گزارش بررسی اشیاء آرامگاه ارجان بهبهان     فائق توحیدی علی محمد خلیلیان            232

راههای کاروان­رو در ایران                    ولف رام کلایس  ترجمه: علی رضا مهینی    287

ماموریت یونسکو در ایران خلاصه گزارش بازدید کنندگان یونسکو از چگونگی حفاظت از بناهای تاریخی در ایران 7-15 ﮊوئن 1982      291

کتیبه­کاشی منار مسجد جامع دامغان             شهریار عدل    297


سال چهارم           شماره 10 و 11             1364

 


مسجد جامع اصفهان نمونه­ای از تخریب میراثهای فرهنگی در اثر جنگ    3

دوره­های ساختمانی مجموعه تاریخی تربت جام      16

نکاتی درباره مقاله مجموعه تاریخی تربت جام       58

بررسی مقدماتی مسجد جامع بروجرد                 77

خط طاقهای ایرانی بر اساس گفته غیاث الدین جمشید کاشانی  166

کتیبه­ای نویافته در بسطام و برج آرامگاهی از میان رفته حسام الدوله در ساری         175

تذکری در مورد نوشته میخی شیی طلایی مکشوفه ازارجان   184

کاروانسرای خشتی گلی قاجاری در کنار کاروانسرای دیر  195

دخالتهای حفاظتی بر روی الواح سنگی نقش دار   205

آثار تاریخی در پناه قانون                      209

ورود هیات نمایندگی یونسکو به تهران               219

اطلاعیه وزارت فرهنگ و آموزش عالی                222

گزارش فعالیت سازمان در سال 1363                 223


سال پنجم            شماره 12، 13و 14             1365

 


در حاشیه قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی کشور    1

گزارش مقدماتی بررسی میدان باستانی دلازیان         مهریار کبیری  3

طرح بازسازی سردر مسجد جامع ورامین                زرین تاج شیبانی حسن محبعلی                      17

برج شبلی دماوند            زرین تاج شیبانی       59

بناهای صفوی در مسیر جاده اصفهان- فرح آباد ساری   ولفرام کلایس   علیرضا مهینی                      72

مسجد جاجرم                 فائق توحیدی           102

بقعه آردمین                عادل فرهنگی اسکندر مختاری   107

روش جدید خشکانیدن بناهای تاریخی                  مترجم: محمود خسرو شاهیان                           120

اشاره­ای مختصر بر تحول باستانشناسی در ایران         دکتر صادق ملک شهعمیرزایی                 133

خط طاقهای ایرانی           مترجم: علیرضا جذبی     161

مروری بر کتاب نظری اجمالی شهرنشینی و شهرسازی در ایران  محمد کریم پیرنیا                           169

آثار تارخی در پناه قانون                         172

بررسی اجمالی پل دختر(جایدر)  محمد مهریار            177

گردهمائی                                          208

بررسی و پیگردی مقدماتی برج و باروی ارگ شهر قدیم سلطانیه   محمد مهریار- احمد کبیری  

فائق توحیدی                                      209

آرامگاهی مربوط به دوره عیلام نودرارجان            عباس علیزاده  رسول وطن دوست                       265

بخشی پیرامون مقاله فوق      فائق توحیدی علیمحمد خلیلیان 294


ویژه نامه ارجان           شماره 17          1369

 


سرمقاله                    هیئت تحریریه           1

مقدمه                      دکتر عزت اله نگهبان    2

جام برنزی کیدین هوتران مکشوفه از ارجان بهبهان     دکتر محمد رحیم صراف    4

کتیبه جام برنزی ارجان      رسول بشاش             62

پارچه مکشوفه از تابوت برنزی کیدین هوتران در ارجان بهبهان   سوسن معتقد                           64

برداشتهایی تازه از سلسله ایگی هال کی ها          م.ژ.استو وف.والا    برگردان تال بلاغی(همپارتیان)

                                                 148


اثر             شماره 18 و 19             1369

 


سرمقاله                                          1

پیش نویس طرح جامع تعمیرات پرستشگاه آناهیتا       محمد مهریار  2

مدرسه نواب مشهد                                  83

سنگ افراشته مزارات با خزر  رجبعلی لباف خانیکی    93

چهره ها : استاد اسماعیل زهره حسین پور نادری        113

طرح بازپیرائی امامزاده عبدالله و عبیداله           زرین تاج شیبانی 128

آشنایی با جاده سنگ فرش کویر احمد کبیری             159

توضیحی بر مقاله "مسجد جامع جاجرم"                 محمد علی مخلصی         165

آتشگاه اصفهان              م.سیرو  ترجمه: کلود کرباسی    168

بازتاب چهار فصل حفاری "تپه گنج دره"               فیلیپ ای ال اسمیت  ترجمه عادل فرهنگی

                                                 203

باغ ایرانی                 سخنرانی آقای یعقوب دانشدوست  214

معرفی چهار کتاب در مورد حفاظت آثار تاریخی        آرمان شیشه گر   225

تازه های کتاب              جمشید مهرپویا علیرضا مهینی  231

 

 


اثر             شماره 20          1370

 


سرآغاز                 باقر آیت اله زاده شیرازی    1

مقدمه استاد            محمد کریم پیرنیا      2

گنبد در معماری ایران   محمد کریم پیرنیا      5

واژه نامه گنبد                              140


اثر             شماره 21          1371  

 


سرمقاله                    اثر                      1

غار کلماکر                 حسین غضنفری              2

بازتاب نقش جغرافیایی زیست محیطی و اقتصادی در تحولات جنوب باختری ایران (از پیش از تاریخ تا اسلام)

                           عباس علیزاده             29

کاروانسرای دیر گچین        محمد رضا ریاضی            48

طرح پی گردی و شناسائی برج مجموعه سلیمانیه کرج     زرین تاج شیبانی 66

کشف یک نقش دوره صفوی در معبد آناهیتا                احمد کبیری   108

فعالیت تعمیراتی سال 69 مسجد جامع ورامین              زرین تاج شیبانی 110

آبشارهای شوشتر              سید صفر رجبی             116

آثار تاریخی قریه بنارویه   دکتر علی اصغر میر فتاح    124

معرفی یک نسخه خطی موزه بریتانیا. کاروانسرای میدان نقش جهان و بازار اصفهان   محمد یوسف کیانی            

                                                    144

کتیبه دو دختر کازرون        رسول بشاش                152

کتاب شناسی معماری و شهرسازی ایران                   محمد رضا ریاضی کشه                           160

فهرست موضوعی مقالا مجله اثر(1370- 1359)                    182

 


اثر             شماره 22 و 23             1371

 


به یاد استاد انجلیس         باقر آیه اله زاده شیرازی 2

شهرهای به سلیب کشیده شده   سخنرانی دکتر گولی یلمود آنجلیس دوسا  

                            ترجمه: دکتر رضا کسائی        6

جانمایه معماری هخامنشی و یونانی                      استاد انجلیس   ترجمه  اصغر کریمی                 13

گزارش تفضیلی تعمیرات استحفاظی برج شبلی1369              زرین تاج شیبانی                           25

امامزاده عبدالله آئینه ورزان اسکندر مختاری طالقانی     40

شکل گیری باغ سلطنتی پاسارگاد و تاثیر آن در باغ سازی ایران     دیوید استروناخ     ترجمه کامیار عابدی                      

                                                    54

مرمت بناهای تاریخی جزیره کیش و محوطه باستانی شهر حریره    عادل فرهنگی 76

مسجد نائین                 اس فلاری   ترجمه کلود کرباسی  151

بررسی و شناسای تپه قلعه ابهر سید علی اصغر میر فتاح    168

کشف تاریخ جدید نقاشی گاوچاه مسجد جامع اصفهان    خانم بهرامی   185

کشف سنگ مسافت نما سن کیلومتر در مرودشت                احمد کبیری   196

شوشتر                       سید صفر رجبی             201

راههای خوزستان در نخستین قرون اسلامی                  سید صفر رجبی    208
اثر                  شماره24              1373

 


چفدها و طاقها              زهره بزرگمهری         5

واژه نامه                                        193

 

                          

اثر                  شماره25              1374

 


سرمقاله تخریب اثر تاریخی حمام خسرو آقا      2

نگاهی به فنون معماری شهر سوخته            لوکاماریانی    ترجمه کامیار عبدی    28

گورستان شغاب        دکتر سید علی اصغر میر فتاح   41

کتیبه های بقعه زین الدین ابوبکر تایبادی     احمد صالحی کاخکی                    62

سیر تحولات سیمای شهری از میدان جلوخان شمس العماره   اسکندر مختاری               99

نگاهی به معماری یادمانی قلعه یزدگرد       ادوارد کیل  ترجمه بهروز عمرانی         152

هنر گچبری در معماری اسلامی ایران            علی سجادی     194

بررسی آثار دوران پارینه سنگی در جلگه مرودشت    مصیب امیری                    215

قلعه گرد کوه یا گنبدان دژ                 ناصر پازوکی   233

چشم انداز میراث فرهنگی                    دکتر اکبر حاج ابراهیم زرگر        245

تازه های کتاب                             257

گزارشی از نخستین نشست منطقه ای میراث فرهنگی   دکتر رسول وطن دوست                264                   

 


اثر                  شماره26 و 27         1375

 


سر مقاله (گزارشی از کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران)  باقر شیرازی   2

حلقه سیمین قدرت « اونتاش گال »                            دکتر محمد رحیم صراف 8

اولین بناهای یادبودی اسلامی یادداشتها و اسناد              اولگ گرابار  ترجمه کلود کرباسی                        16

دهکده صخره­ای اباذر            دکتر علی اصغر میر فتاح  جواد شکاری نیری   60

معماری اورارتویی              ولفرام گلایس  ترجمه فرامرز نجد سمیعی    86

آیا مدل بناهایی که در شهداد کشف شدند ماکت معابد هزاره سوم ق­م بوده­اند؟     علی حاکمی   

                              ترجمه کامیار عبدی            106

جزئیات تازهای پیرامون: ابزار دیرینه سنگی ساخته شده از قلوه سنگ به دست آمده از خراسان

                              ع.آریائی اک.تی بو   ترجمه آ. همپارتیان     120

بررسی کتیبه های تاریخی مجموعه نطنز و مسجد جامع نائین   عبداله قوچانی    132

شواهدی از زندگی مذهبی در دهانه غلامان سیستان               اومبرتو شراتو   ترجمه عابدی                         143

کتابشناسی حفاظت و مرمت آثار   محمد رضا ریاضی               165

تازه­های کتاب در کتابخانه موزه ملی ایران                    معصومه مصلی  178

بررسی بناهای اسلامی دوره صفویه در استان آذربایجان غربی از دیدگاه باستان شناسی

                              علی صدرائی                  186

معماری عصر آهن باباجان تپه در غرب ایران                   حمید رهبر 204

بناهای تاریخی در پناه قانون                               209

نگاهی  به کتاب مجموعه مقالات کنگره تاریخ معماری و شهرسازی بم    جمشید مهرپویا  228


اثر                  شماره28              1376

 


پدر پیر معماری ایران در گذشت                                    2

درگذشت پیش کسوت باستان شناسی                                    3

به یاد زنده یاد دکتر لطیف ابوالقاسمی                              حسن کریمیان   4

جامعه باستانشناسی محققی تلاشگر را از دست داد                      فائق توحیدی   5

استاد علی مریم معمار کاشانی   سیف اله امینیان             6

بقعه یوسف رضا بنایی ناشناخته از دوره ایلخانی        همایون رضوان   40

نواوریها و تجارب معماری در گنج دره ایران                      فیلیپ اسمیت  ترجمه کامیار عبدی                   49

بررسی و شناخت آسیبهای کتیبه داریوش بیستون   ملیحه مهدی آبادی 61

معرفی اجمالی محوطه تاریخی طبیعی و فرهنگی بیستون      اصغر محمد مرادی   

                              آتس سا امیر کبیریان         72

سنگ مسافت نمای یونانی ازناحیه تخت جمشید  پیر فرانسیسکو کالی یری 

                              ترجمه اصغر کریمی             96

حاشیه­ای بر مقاله سنگ مسافت نمای یونانی ازناحیه تخت جمشید    احمد کبیری     123

معماری آلتین تپه در عهد اورارتو                           بهمن فیروز مندی    125

رنگ سبز زنگار و مراحل تخریب آن در مکتوبات مذهب    ماندانا برکشلی   148

طرح مرمت و بازسازی بازارچه مقصودبیک                       بهروز رستمیان 156

آشکار شدن تزیینات پنهان  در خانه قدسیه اصفهان             بهنام پدرام   176

بناهای تاریخی در پناه قانون                               193
اثر                  شماره 29 و 30        1377

 


سر مقاله (دومین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران)       2

ستونهای یونانی- باختری(بلخی) آی خانم(افغانستان)   پل برنارد    ترجمه اصغر کریمی 4

کاوش کنگاور                   دکتر مسعود آذرنوش   ترجمه فاطمه کریمی 18

معرفی برخی از بناهای باستانی و هنرمندان عصر صفویهبه استناد تذکره نصرآبادی    مهناز رحیمی فر   55

مدرسه زوزن، معماری اسلامی شرق ایران در آستانه حمله مغول  شیلا اس بلر  ترجمه سعیده حسینی   66

نگاهی به برداشتها و دیدهای شمارگانی (دیژیتالی) و فتوگرامتری شده زوزن و بسطام     شهریار عدل

                              اقتباس اصغر کریمی           90

کشف یک کتیبه به زبان آرامی مربوط به قرن هشتم قبل از میلاد در یوکان(آذربایجان غربی)   آندره لومر

                              ترجمه رسول بشاش کنزق         109

استانداردها، اصول و منشورهای بین المللی حفاظت   یوکا یوکیلتو    سوسن چراغی  121

نگاهی به کنوانسیون 1954 لاهه در مورد حفاظت از میراث فرهنگی در زمان جنگ    یونس صمدی                              136

از خانقاه تا مدرسه مرمت و احیاء بنای گنبد توحید خانه    غلامرضا کیانی   146

معماری مساجد دوره خوارزمشاهی در خراسان                    پریوش اکبری   159

پژوهش و گانه زنی در عمارت خورشید کلات نادر    رجبعلی لباف خانیکی   168

طرح بهسازی و توسعه محدوده فین کاشان                            187

مصلاهای نائین(خلاصه پایان نامه) داود صارمی نائینی           198

آثار الیمایی در ارتفاعات سوسن (ایذه)                      احمد حیدری    204

سبک سازی بام در ساختمان با مصالح بنایی                     دکتر فرهاد فخاری تهرانی                              232

نگاهی بر اسناد تاریخی، سکه مکشوفه و ازمون (سفال ملات) شهر حریره کیش     احمد کبیری                              239

اثر                  شماره31 و 32         1379

 


سرمقاله                                             2

گزارش مطالعه و مرمت مسجد جامع ایروان   باقر آیت اله زاده شیرازی 3

منشورهای بین المللی در حفاظت از میراث فرهنگی           سوسن چراغی    114

آغاز روستا نشینی: مقایسه ای بین ساختار معماری روستاهای آغازین در خاور نزدیک و آمریکای مرکزی

                           کنت فلنری   ترجمه کامیار عبدی 130

تلاش برای احیاء کمیته ملی ایکوموس ایران                 158

قرائت لوح سنگی یادبود شیلهک اینشوشیناک فرمانروای بزرگ عیلام در دوره میانه (1136- 1155 ق.م)

                           رسول بشاش کنزق           163

نکاتی درباره کاربرد رنگ در تالار شورا در تخت جمشید  جوزپ تیلیا  ترجمه: ب. شیرازی                     167

نقشه تبریز قیاسی            عبدالرحمن وهاب زاده       169

شرح و تفسیر نقشه خریطه شهر تبریز در حال انقلاب به تاریخ 1326 ق سپتامبر 1908 م   

                           کامران صفامنش            172

نقشه دار السلطنه تبریز 1327 قمری اسداله خان مراغه   فرهاد فخاری تهرانی 177

نقش سیل تبریز در سال 1288 قمری                        رضا فراستی  182

اصفهان در قرن هفدهم        بدوآن  ترجمه اصغر کریمی   190

آنچه که ایرانیان به مجموعه آثار فرهنگی هخامنشی سپردند    راجر موری  ترجمه: کامیار عبدی                228

پل بند روی رودخانه کر فارس ایران                  جوزپ تیلیا ترجمه: ب. شیرازی                     246

ملک جوی در کلاردشت          حسن کریمیان              254

بسوی مطالعه اشکال معماری در آسیای میانه در پایان قرن چهاردهم م / هشتم ه ق  مقبره خواجه احمد یسوی

        ال لو منکو فسکایا تاشکند ترجمه: بحر العلومی  ب. شیرازی    260

مسجد جامع سفین             احمد کبیری                294

مسجد علی قوندی (علا قوندی) فهرج در قیاس با مسجد جامع مهرآباد و هک در ابرقو 

                            محمد رضا قرایی زاده      300

«چارتاق» های خشتی ملکان یا (باغها و خانه باغهای ملکان)  رحمان احمدی ملکی                           305

دخمه­های دوران اشکانی و ساسانی در حاشیه کوههای زاگرس    احمد حیدری 317

معماری عصر آهن(خلاصه پایان نامه)                     حمید فهیمی   322

بناهای تاریخی در پناه قانون                         336

تعیین حریم و ضوابط حفاظتی آثار تاریخی                  348

تازه های کتاب                                       358


اثر                  شماره35              1382

 


سر مقاله                                            2

ایران و جهان اسلام از نگاه اصفهان در شهر موزه نقش جهان  باقر آیت اله زاده شیرازی                     3

طرح خوانا سازی و مرمت فضای عمومی معبد آناهیتا    محمد مهریار 23

منبرهای کاشیکاری شده ایران  برنارد اکین/ اکرم بحرالعلومی 52

بررسی کتیبه های محرابهای گچی در موزه ملی ایران     منصور آبیار    74

پامنار قم                  کاظم عرب                 85

سنتهای ایرانی در معماری سغدی                        واشکودا / عباس رضایی نیا                        99

یافته­های نوین پیرامون تاریخگذاری مسجد جامع شاهرود  حمید ابوالفضلی 107

معرفی نوع خاص و نادری از سفال در معماری ابتدای دوره اسلامی    سید علی جلیلی                           115

اعلامیه جهانی یونسکو در مورد تنئع فرهنگی    سوسن چراغی  132

کنوانسیون حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب    یونس صمدی رندی    136

تاریخچه باستانشناسی زیر آب سید محمود میر  اسکندری    152

بقعه مهدی صالح شهرستان دره شهر                       ابراهیم مرادی   166

سنگ نگاره های دره گنج تفت  علیرضا حصارنوی           180

معماری آب انباهای شهر قزوین غلامحسین معماریان          187

نگاهی نو به کتیبه ی فیروز آباد                      آزاده حیدرپور   198

مساجد جمعه اسنق و سرور      برنارد اوکان / محمد رضا نعمتی 203

هدیه شاه صفی به معمار مسجد شاه اصفهان               عبداله قوچانی   222

نقش مایه های انسانی بر سفالینه های پیش از تاریخ     پروین کاظم پور عصمتی                           231

پل کشان در مسیر راههای تاریخی لرستان                غلی سجادی   244

معرفی یک نقشه بدون شناسنامه فرهاد فخاری تهرانی        270

نقشه قلاع آذربایجان غربی    فرهاد فخاری تهرانی        272

نقد و بررسی بخشی از نقشه های منطقه ارومیه            حسین حمیدی نیا   274

نقشه قلعه بندی شهر ارومیه  فرهاد فخاری تهرانی        277

پیشینه و نقشه تاریخی قلعه چهریق                     نادر کریمیان سردشتی                           281

نقشه ارومیه در سال 1312     کاوه کاووسی              296

بررسی و مطالعه معماری بقعه های منسوب به زنان        پروین مصلی  300

معرفی راهکاری در جهت آموزش باستان شناسی             زهرا میراشه 309

پیشینه نور در معماری ووسائل روشنایی                 ام البنین نعمت گرگانی                           316

حمامهای شهرکرد              جواد رحمتی                324

طرح و مرمت و احیاء آتشکده شیر کوه نائین             نور الدین شاه حسینی                           328

بناهای تاریخی در پناه قانون                         331

تعیین حریم و ضوابط حفاظتی آثار تاریخی                  337
اثر                  شماره38 و 39         1384

 


سر مقاله

مطالعه و پژوهش معماری مسجد جامع ده نو میبد          عیسی اسفنجاری کناری  3

کتیبه نو یافته سنگ مزار در محوطه باستانی نقش رستم   حمیده بحرانیان 54

باستان شناسی قلعه زهک بر اساس مطالعات تطبیقی        حسن درخشی   61

تزیینات طاقچه های گچی در کاخهای ساسانی بیشاپور  علیرضا شاه محمد پور   85

سنگ نگاره های کوه واشی ( تداوم سنت نگارگری ایران)  زرین تاج شیبانی   100

تکنیک های معماری و فن آوری فلز کاری در جوامع استقرار عصر آهن І و ІІ محوطه قلی درویشی    سیمک سرلک شیرین عقیلی نیاکی 124

گزارش نجات بخشی و دوباره سازی بنای تاریخی کلیسای زرزر  ابراهیم حیدری                  162

بررسی کتیبه های محرابهای سنگی در موزه ملی ایران   منصور آبیار                       213

سر گذشت کاشی های کاروانسرای حاجی ناصر خان در کرمانشاه  ملیحه مهدی آبادی             226

پیشنهاد روشی برای آسیب شناسی تک دانه های بازارنمونه موردی تیمچه سرباز در بازار قزوین

       دکتر اصغر محمد مرادی مهندس محمد جواد دستمال چیان  253

کنوانسیون 1972 و میراث در معرض خطر           شیرین درویش روحانی                       301

کاروانسرای سلیم (سرپوشیده کوهستانی) در ارمنستان    علیرضا علی مددی                   304

بناهای آرامگاهی همدان در دوره اسلامی          رضا نظری ارشد 324

پیچیدگی های استقراری زاگرس در اواخر پلیستوسن و اوایل هلوسن  مهناز شریفی            346

نگاهی به کنوانسیو حمایت و ترویج تنوع بیابانهای فرهنگی    سوسن چراغی                  356

بیانیه شیان در مورد حفاظت از محیط های پیرامون ساختارها و محوطه ها و مناطق میراث

                       سوسن چراغی           371