به بخش دانلود کتابهای الکتریکی معماری خوش آمدید.

 

برای ورود به هر بخش بر روی علامت کلیک کنید:

 

  دانلود کتاب آموزش حرفه ای اسکیس در معماری

  دانلود مجله معماری CGChosen No.7: Architecture - February 2008 FULL

  چک لیست جدید کنترل نقشه های معماری

  دانلود کتابچه بازبینی و چک لیست ایمنی و حفاظت کار حین اجرا

  دانلود دفترچه فهرست بهای تمام گرایشها

  دانلود مجله فتوشاپ حرفه ای Advanced Photoshop Magazine Issue 44

  دانلود مجله فتوشاپ حرفه ای Advanced Photoshop Magazine Issue 45

  دانلود مباحث مقررات ملی ساختمان

  دانلود آیین نامه ها ونشریات

  استاندارد ها

  دانلود چند چک لیست برای مهندسین ناظر

  کتاب الکترونیکی درباره معماری اسلامی

  دیکشنری معماری

  نسخه آخر اطلاعات معماری نویفرت ( انگلیسی بصورت E-Book )

  نمونه قرارداد ساخت

  نمونه قرارداد استخدام

  دتایلهای عمومی ساختمان

  کتابچه پی و جزئیات آن

  مجموعه مقالات طراحی داخلی