خطاهای جوشکاری در ساختمان های فولادی

 تشکر فراوان از استادیار گروه عمران دانشکده فنی دانشگاه تهران

و مدیر بخش مهندسی سازه مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

.pdfدانلود  :  خطا های جوشکاری در ساختمان ها فولادی.pdf