مجموعه بلوکهای معماری

 

مجموعه بلوکهای مورد استفاده در معماری را در یک فایل گرد آوری کرده ام امیدوارم مورد توجه شما دوستان گرامی قرار بگیرد.

مجموعه شامل : درب و پنجره ، انسان ، مبلمان ، درخت ، گیاه ، اتومبیل ، زیرنویسها ، علامتهای مختلف جهت شمال و ... می باشد.

فایل را در قالب اتوکد 2004 از اینجا دریافت کنید.

نظر فراموش نشود.