پروژه های درس معماری اسلامی

برای درس معماری اسلامی دانشجویان عزیز پروژه ها و فعالیتهای کلاسی زیر را تحویل خواهند داد:

 

۱- معرفی و ارائه یک اثر و بنای معماری اسلامی. این اثر میتواند در حوزه معماری اسلامی ایرانی یا خارجی باشد. شرح و تفصیل خلاصه اثر به همراه عکس های اثر معماری و نیز نقشه های اثر معماری مورد نظر  ارائه شرح و بسط و تفصیل این اثر از دیدگاههای مختلف  و نیز توضیح سبک یا سبک های معماری مورد استفاده و تزیینات و نیز مفاهیم مورد استفاده در طرح فوق الذکر

۲- ارائه تحقیق کلاسی در مورد یکی از مباحث درس معماری اسلامی

۳- ارائه ترجمه یک مقاله علمی در حوزه درس معماری اسلامی

لازم به توضیح است زملن تحویل پروژه ها:

۱- معرفی اثر: تا آخر آذر ماه ۱۳۸۶

۲-ارائه ترجمه: تا آخر آبان ماه ۱۳۸۶

۳- ارائه تحقیق: تا آخر آذر ماه ۱۳۸۶

لازم به یادآوری است که تمامی پروژه های فوق الذکر هم به صورت فایل کامپیوتری متن ورد و بر روی سی دی و هم بر روی پیپر و کاغذ تحویل گرفته می شود