چند جزوه درسی لاتین مربوط به دانشگاه صنعتی شریف
به نقل از وبسایت این دانشگاه
برای دانلود جزوات به لینکهای معرفی شدهمراجعه نمایید. به همراه برخی از جزوات نرم افزارها، منابع، فایلهایپاورپوینت، فیلم و ... مطالب مفید دیگر هم برای دانلود معرفی شده اند.

Design and Analysis of Concrete Dams
طراحی و آنالیز سدهای بتنی
دکتر محسن قایمیان
http://sharif.ir/~ghaemian/DAM.htm

Finite Element Method and Applications
روش اجزا محدود و کاربرد آن
دکتر محسن قائمیان
http://sina.sharif.ir/~ghaemian/Finite-Element.htm

Fluid Mechanics
مکانیک سیالات
دکتر بهزاد عطایی آشتیانی
http://civil.sharif.edu/~ataie/FluidMechanics_Course_Web/syllabus.htm

Hydraulics
هیدرولیک
دکتر بهزاد عطایی آشتیانی
http://civil.sharif.edu/~ataie/Hydraulics_Course_Web/syllabus.htm

Groundwater Contamination
آلودگی آبهای زیرزمینی
دکتر بهزاد عطایی آشتیانی
http://civil.sharif.edu/~ataie/GWContam_Course_Web/syllabus.htm

Water Resources and Environmental Engineering Graduate Program
دکتر احمد ابریشمچی
http://civil.sharif.edu/~wreesc/index.htm

Hydraulics
دکتر احمد ابریشمچی
http://civil.sharif.edu/~hydraulics/

Engineering Hydrology
http://civil.sharif.edu/~hydrology/index.htm

Stochastic Hydrology
http://civil.sharif.edu/~s_hydrology/


_________________
ثبت نام بخش کاربران ویژه سایت ایران عمران

نرم افزار Build Estimate V.02 صورت وضعیت با فهرست 87

تهیه نقشه های شاپ  انواع طراحی ها و محاسبات

تماس باما : 09126197383 -   Vafataheri@yahoo.com
نحوه خرید از سایت ایران عمران