ساختمان مسکونی

 

یک ساختمان مسکونی واقع در منطقه ۷ تهران

مساحت در حدود ۹۴۰ متر و ۴ طبقه مسکونی روی پیلوت (پارکینگ)

فایل را در قالب اتوکد ۲۰۰۴ از اینجا دریافت کنید.

طبق معمول سوالات در قسمت نظرات.