معمار بیشتر - زندگی بهتر !

 

بخاطر موضوع پایان نامه ام  یعنی بنیاد معماری و خانه معماران می بایست آماردقیقی ازتعداد معماران می گرفتم و همینطور پیش بینی هایی برای تعداد معماران آینده( دانشجویان معماری فعلی)می کردم.  بماند که متاسفانه پایگاه جامعی برای این آمارگیری وجود نداشت و یا لااقل من در یافتنش موفق نبودم, تنها می توان از نظام مهندسی  یا انجمن صنفی معماران به عدادی دست پیدا کرد که از واقعیت اندکی دورند!  و در نهایت در عصر اطلاعات این امر خطیر بصورت دستی یعنی آمار گیری در محل (خانه به خانه) انجام شد!!

 

 پیش بینی جمعیت معماران آینده هم در این شرایط که تمامی مؤسسات و دانشگاه ها اعم از دولتی- آزاد- سوره- علمی کاربردی- پیام نور و ..... اقدام به پذیرش دانشجوی معماری در کلیه مقاطع نموده اند  یکی از مشکلترین کارهای دنیاست(  اگر پیام نور هم بزودی دکترای معماری بیاورد جای تعجبی نیست) چرا که دانشگاه ها شده کلاسهایشان را بروی پشت بام یا در محوطه دانشگاه برگزار کنند به پذیرش تصاعدی انفجاری خود ادامه می دهند .

 

اما در خلال جستجو به آمار معماران در کشورهای اروپایی رسیدم که جالب بود :

ایتالیا – یونان- آلمان- بلژیک  بترتیب بیشترین تعداد معماران را دارند در حالیکه انگلیس و فرانسه از نصف کشورهای اروپایی معمار کمتری دارند!

 

تعداد معماران در بین هر ۱۰۰۰ نفر :

 

 

 

 

 

        

 

 

( پانوشت : برای کار معماری حتی الامکان 4 کشور اول را انتخاب نکنید! )