متره منزل مسکونی به همراه نقشه ها
12 صفحه متن و 13 شیت نقشه کامل منزل مسکونی
منبع : مرجع مهندسی عمران

دانلود با حجم 539 کیلوبایت