تازه­های معماری  - 3

   

گــــــــــروه معمـــــــــاری  UNStudio

چای خانه­ای در انباری زیرزمینی- وریلند، هلند

  

Architectural Innovations – 3

UNStudio

Tea House on bunker -Vereeland, The Netherlands

       

این انبار اصلی،‌ در زمین­ پست ساحلی که بوسیله سد بندی در آن زراعت می­شود و یکی از مشخصه­های زمین­های هلند می­باشد، قرار گرفته است و با یک سیستم مدیریتی پیچیده آبی از سیل­گیری آن جلوگیری می­شود. پروژه، بازسازی و اضافه کردن متمم­های جدید به بناها ی تاریخی و متروکه را مورد بحث قرار می­دهد. این ترکیب جدید با زمین­های گلف و اتومبیلرانی احاطه شده است، هدف از این کار ایجاد فضای بزرگ و فراهم آوردن امکانات و تسهیلات برای فضاهای همایشی و دیدارهای تجاری و بازرگانی است.

       

به انبارهای موجود که از سال 1936 بجا مانده­اند سیستم چتر مانندی در قسمت بام بتنی الحاق می­شود که قابلیت جابه­جایی دارند و بنا را از آسیب مصون می­دارند یا از سیستم­های دائمی برای حفاظت از سازه­های تاریخی استفاده می­شود. ورودی بنا در میان نمای خارجی انبار موجود قرار گرفته است،‌ در جایی که بقایای انبار پوشیده نشده است و فولاد ضد زنگ در نمای خارجی به آن افزوده گردیده است.

       

       

ترکیب فولادی ضد زنگ و بدون درز، در بیرون نمای بتنی انبار که هنوز قابل مشاهده است نمود پیدا می­کند و پیش­آمدگی آن به سمت دو زمین ورزشی می­باشد. سازه­های فولادی در میان دو دیواره اصلی،‌عملکردی مانند تیرهای بلند در طبقات بنا دارد. تیرها در خارج از مرکز بوسیله دو ستون که در قسمت جلوی انبار موجود است به تعادل می­رسند.پایداری بنا و مقاومت آن با استفاده از توده حجیم بتنی انبار که مانند وزنه­ای برای تعادل است به دست می­آید، نیروهایی که در قسمت پیش­آمدگی بنا بوجود می­آید با اتصال به دو تیر اصلی پخش شده و به تعادل می­رسد.