کل متراژ : 300 متر مربع
دو جهت قاب خمشی
خاک : نوع 3

 

نقشه های معماری و سازه و محاسبات توسط بنده طراحی و انجام شده است.

دانلود نقشه های سازه و معماری با حجم 780 کیلو بایت

دانلود نقشه های تاسیسات برقی و مکانیکی با حجم 269 کیلوبایت

دانلود فایل های etabs & safe با حجم 10 کیلوبایت