کوچه تنهایی

سلام دوستای خوب. حدود یک ترمه پا گذاشتم به دنیای جدید معماری... دنیای قشنگیه. اما زحمت زیادی داره.... وقت زیادی باید براش صرف کنی. ...