قابل توجه دانشجویان معماری ترم آخرکه وقت کافی جهت تکمیل پروژه نهایی خود ندارند،

تعداد محدودی پروژه آماده پایان نامه ویژه رشته معماری به شرح زیر به فروش میرسد: