دانلود پروژه معماری کاملی(مسکونی با فرمتDWG اتوکد):

جنوبی باعرض ۱۰متر-دو واحدی-۵طبقه-بازیرزمین:

[img]http://dc43.4shared.com/img/60130502/f3ac8140/MEMAR.jpg?sizeM=3[/img]

لینک دانلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود:

http://www.4shared.com/file/60130339/4bde77b9/REZA2.html


صفحه اصلی:
http://fooladin-steela.blogfa.com/post-31.aspx
_________________
(مسکونی با فرمتDWG اتوکد):

جنوبی باعرض ۱۰متر-دو واحدی-۵طبقه-بازیرزمین:

[img]http://dc43.4shared.com/img/60130502/f3ac8140/MEMAR.jpg?sizeM=3[/img]

لینک دانلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود:

http://www.4shared.com/file/60130339/4bde77b9/REZA2.html


صفحه اصلی:
http://fooladin-steela.blogfa.com/post-31.aspx
_________________