به نقل از وبلاگ محمدرضا استیلا:
دانلودنقشه های:معماری-سازه ای-تاسیساتی-وفونتهای-پروژه اداری دانشگاهی:

فایل بصورتWINRAR وZIPدرآمده ولی اصل ان DWGاتوکد استلینک دانلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود:

http://www.4shared.com/account/file/59953689/c450f68a/edari.html?sId=eQY8rmeqyYAWmECXصفحه اصلی : http://fooladin-steela.blogfa.com/post-30.aspx

_________________