مجموعه کاملی از نقشه های معماری یک برج مسکونی ۲۴ طبقه
به لینک زیر مراجعه نمایید:
http://www.parsecivil.com/page/?p=397