مترو پولیس:قصبه مادر مقدس
حدود 725 سال قبل ازمیلاد مسیح در متروپولیس تحت نام قصبه مادر مقدس بنا شده است. در دوره پایانی هلنستیک دوران طلا را از سر گذرانده ، در دوران آگوستوس ،امپراتوری روم، بر روی آن صلیب های خارجی قرار گرفته ودردوران بیزانس مرکز روانشناسی شده است. در حفاریهای متروپولیس از سال 1989 به این طرف مطالب بسیار مهمی در مورد تاریخچه این بنا بدست آمده است.در زیر طبقات ساخته شده در دوران هیلنستیک بیزانس ، توام با لوازم مربوطه به دوران آرکیاک و زئومتریک تکه ای مربوط به دوران پیش از تاریخ بدست آمد. وسایل سرامیک بدست آمده مربوط به دوران آرکیاک و زلومتریک در آکراپول ، قدمت این بنا را به 725 قبل از میلاد مسیح می رساند. متروپولیس در جنوب ازمیر در روستای ینی کوی از توابع ایلچه توربانلی واقع است. از ازمیر و توربالی بامینی بوس به ینی کوی می روند. با اتومبیل شخصی از اتوبان ازمیر در راه توربالی وارد شده و به سمت ینی کوی ادامه مسیر دهید به مترو پولیس خواهید رسید.

آیزانویی :شهر ثروتمند امپراتوری روم
این شهر که در دوران اولیه بیزانس مرکز روانشناسی بوده است ، در دوران امپراتوری روم با صنعت پشم بافی و شراب سازی توسعه و شهر ثروتمندی شد. اولین حفاریهای علمی در آیزانوئی به سال 1926 از طرف انستیتو آرکئولوزی (باستانشناسی) آلمان شروع شد. بدون شک مهمترین بنای آیزانویی مقبره زئوس است. این بنا بلحاظ معماری در آنادولو بی همتاست. امروزه گالریها و بازراچه ها در زیر باغچه های حیاط ها نظیر یک رویا پا برجاست. در باغچه مقبره سنگ های مزارها که هر کدام به شکل .... و کوره طراحی شده اند توجه بازید کنندگان را به خود جلب می کنند. اسم مقبره قهرمان افسانه ای بنام آزان از بهم پیوستن پری آبها اراتو وخانه افسانه ای پادشاه آدکاس بوجود آمده و درطول زمان به آیزانو تغییر یافته است. این ثار تاریخی در 57 کیلومتری مرکز شهر کوتاهیا واقع است.
ماردین:نمایی از معماری سوریانی
در ترکیه محل هائی که سوریانی که سالیان درازی در آنجا زیسته اند ماردین و میدیات هستند. این منطقه که صدها سال وطن سوریانی ها بوده است با اشکال زئومتریک دوست داشتنی، بناهای طراحی شده از ترکیب سنگ و گیاهان ، و کوچه های سایه دار دراز و پله ای که به شکل موازی به جاده اصلی ختم می شوند . از زیبائی معماری سوریانی این شهر است که سنگ نیز در آن کاربرد یافته است. نماهای سنگی در ماردین رو به نابودی است و با جنگ چند استاد کار هنوز پا برجاست. یکی از مهمترین علل نابودی این اثر هنری کوچ سوریانی از این منطقه به خارج از ترکیه در حوالی سالهای 1900 است.

هاتوشاش :پایتخت امپراتوری
این شهر در دوران برتر در بوغاز کوی بدست ساکنین یعنی هاتیلر بنا و بعدا به دست هیتیتلر افتاده است. می توان در شمال مقبره بزرگ بازمانده هایی از آثار دوران هاتی ها را دید. براساس قدیمی ترین سند بدست آمده در بوغازکوی از دوران هیتیتها این بنا در سال 180 قبل از میلاد بدست پادشاه شهر کوسارا آنیتا ویران شده است. اما براساس یک نامه ای بدست آمده از دوران هامورابی مدت کوتاهی پس از مرگ پادشاه آنیتا ، هیتیتها به منطقه هاتوشا آمده و اسم آنجا را براساس زبان خودشان هاتوشاش گذاشته اند. آنیتا ، پادشاه شهرکوسارا که شهررا ویران کرده بود گفته بود: « که اگر پادشاه بعد از من درهاتوشا جایگزین شود از طرف خدای طوفان مورد حمله قرا رخواهد گرفت » و بدین ترتیب شهر را نفرین کرده بود. در 45 کیلومتری چوروم در 34 کیلومتری بوغازکوی و 210 کیلومتری آنکارا واقع است واز طریق زمینی از آنکارا 5/2 ساعت راه دارد.