نقشه معماری 5 طبقه با زیربنای 967 متر مربع با پلانهایی مستیطیلی به ابعاد حدود 16 در 10 متر
هر طبقه شامل دو واحد است.
لینک دانلود: http://persiandrive.net/49584