اشتباهاتی در اجرای پل های بتن مسلح و بررسی آن ها :

اشتباهاتی در اجرای پل های بتن مسلح و بررسی آن ها :
قطع پیوستگی آرماتور دورپیچ در ناحیه تشکیل مفصل خمیری در پای ستون‌های پل‌
وصله آرماتور طولی در ناحیه تشکیل مفصل خمیری در پای ستون‌های پل‌
عدم تامین طول لازم برای نشیمن تیرهای بتن مسلح پیش ساخته عرشه پل‌
جانمایی نادرست نئوپرن در زیر تیرهای پیش ساخته عرشه پل‌
عمل آوری نامناسب بتن عرشه و ایجاد ترک‌های انقباضی‌
اجرای نامناسب درزهای انبساط‌
اجرای نامناسب نرده های پل‌

نوشته شده مهندس انوش سعادت مهر

دانلود با حجم 882 کیلوبایت

/ 0 نظر / 9 بازدید