سال نو مبارک

                    پیام نوروزی مدیر سایت                          
با امید خداوند
 بهارشددرمیخانه بازبایدکرد
به سوی قبله عاشق نمازبایدکرد
زمهریرزمستان رافراپشت می نهیم وباامیدبه خداوند،
فرودآمدن سال جدید و عید سعید رابانویدتحول ومال خویش
پیش می گیریم ، تاامروزمان بهترازدی روز واین سال مان ، فراترازدی سال باشد
تا باد چنین باد

/ 2 نظر / 24 بازدید
آزاد

سلام دوست گرامی ، با مطلب جدیدی پیرامون انتخابات کانادا بروز هستم . اگر فرصت داشتید خوشحال می شوم یک سری بزنید. پیروز باشید

آزاد

سلام دوست گرامی ، در جریان هستید که دولت افغانستان اقدام به صادر کردن شناسنامه ای به زبان پشتو برای مردم افغانستان کرده است ؟ زبانی که تنها 20 درصد مردم افغانستان به آن صحبت می کنند؟ در حالی که مردم افغانستان ، "افغانستانی" هستند و نه افغان و بیش از 80 درصد آنها فارسی صحبت می کنند دولت فاشیست افغانستان دست به چنین کاری می زند !