لینک کمکی دانلود فهرست بهای سال ۸۷ (در

 

لینک کمکی دانلود فهرست بهای سال ۸۷ (در تمامی رشته ها)

لینکهای کمکی دانلود از سایت مهندس جعفری:
فهرست‌بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال ۱۳۸۷
http://arjafari۲۰۰۶.persiangig.com/Abkhizdari_۸۷.rar
فهرست‌بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۱۳۸۷
http://arjafari۲۰۰۶.persiangig.ir/Abnieh_۸۷.rar
فهرست‌بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال ۱۳۸۷
http://arjafari۲۰۰۶.persiangig.com/Bargh_۸۷.rar
فهرست‌بهای واحد پایه رشته چاه سال ۱۳۸۷
http://arjafari۲۰۰۶.persiangig.ir/Chah_۸۷.rar
فهرست‌بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال ۱۳۸۷
http://arjafari۲۰۰۶.persiangig.ir/Enteghal_Ab_۸۷.rar
فهرست‌بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال ۱۳۸۷

فهرست‌بهای واحد پایه رشته شبکه جمع‌آوری و انتقال فاضلاب سال ۱۳۸۷
http://arjafari۲۰۰۶.persiangig.ir/Fazelab_۸۷.rar
فهرست‌بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال ۱۳۸۷
http://arjafari۲۰۰۶.persiangig.com/Ghanat%۲۰۸۷.rar
فهرست‌بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال ۱۳۸۷
http://arjafari۲۰۰۶.persiangig.com/Mechanic%۲۰۸۷.rar
فهرست‌بهای واحد پایه رشته راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه‌آهن سال ۱۳۸۷
http://arjafari۲۰۰۶.persiangig.ir/Rah_۸۷.rar
فهرست‌بهای واحد پایه رشته راهداری سال ۱۳۸۷
http://arjafari۲۰۰۶.persiangig.ir/Rahdari_۸۷.rar
فهرست‌بهای واحد پایه رشته سد‌سازی سال ۱۳۸۷
http://arjafari۲۰۰۶.persiangig.com/SADSAZI_۸۷.rar
فهرست‌بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال ۱۳۸۷
http://arjafari۲۰۰۶.persiangig.com/Shabake_Towzi_۸۷.rar
فهرست‌بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال ۱۳۸۷
http://persiandrive.net/۵۵۵۹۹۴
فهرست‌بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال ۱۳۸۷
http://arjafari۲۰۰۶.persiangig.ir/Zehkeshi_۸۷.rar
/ 0 نظر / 8 بازدید