دانلود نقشه معماری

 

برای دانلود 4 نقشه معماری با مشخصات زیر روی هر کدام از عناوین کلیک کنید:

1.نقشه های معماری ساختمان 5 طبقه

نقشه های معماری ساختمان 5 طبقه با زیر بنای 580 متر مربع. کاربری ها: همکف بعنوان پارکینگ و بقیه طبقات مسکونی هستند.

2.نقشه های معماری ساختمان 6 طبقه 

نقشه های معماری ساختمان 6 طبقه با زیر بنای 674.36 متر مربع. کاربری ها: زیر زمین بعنوان انباری و تاسیسات.همکف بعنوان پارکینگ و بقیه طبقات مسکونی هستند.

3.نقشه های معماری ساختمان 7 طبقه 

نقشه های معماری ساختمان 7 طبقه با زیر بنای 2118.60 متر مربع. کاربری ها: زیرزمین بعنوان پارکینگ و انباری تاسیسات ،همکف بعنوان پارکینگ و بقیه طبقات مسکونی هستند.

4.نقشه های معماری ساختمان  6طبقه

نقشه های معماری ساختمان 6 طبقه با زیر بنای 1097.06 متر مربع. کاربری ها: زیر زمین بعنوان انباری و تاسیسات.همکف بعنوان پارکینگ و بقیه طبقات مسکونی هستند.

/ 0 نظر / 5 بازدید